Tämä aloite on tehty, jotta poliittinen päätöksenteko olisi helpommin saavutettavaa kaikille ajasta ja paikasta riippumatta. Kuntalaisten on hyvä tuntea sekä päättäjät että päätettävät asiat, ja verkossa kaikki asiat olisivat kätevästi yhdessä paikassa.

Valtuustoaloite / 23.8.2021
Kokousten livelähetyksistä ja sähköisestä demokratiapalvelusta

Me allekirjoittaneet kunnanvaltuutetut esitämme, että Keiteleen kunnassa otettaisiin käyttöön sähköinen demokratiapalvelu, joka mahdollistaisi mm. valtuustokokousten livelähetykset ja niiden tallenteiden säilyttämisen. Tämä lisäisi poliittista läpinäkyvyyttä ja tukisi kaikenikäisten kuntalaisten osallisuutta, ruokkien samalla kiinnostusta päätöksenteon seuraamiseen.

Poliittisen päätöksenteon avoimuus on Suomessa eittämättä kunnioitettavaa. Paikallistasolla jäädään kuitenkin monesti jälkeen laajemmasta kehityksestä – Esimerkiksi eduskunnan verkkolähetykset lanseerattiin jo vuonna 2008, kutakuinkin 13 vuotta sitten.

Tekniikka on jo olemassa. Vaikka valtuustokokoukset ovatkin avoimia kaikille jo nyt, niin kuten eduskunnankin tapauksessa, myöskään Keiteleen valtuustokokouksia ei pääse aina haluistaan huolimatta seuraamaan kasvotusten. Joskus voi tulla myös tarve tutkia menneiden kokousten pöytäkirjoja ja puheenvuoroja – Tähän lähetystallenteet olisivat mitä oivimpia apuvälineitä.

EU:n saavutettavuusdirektiivin johdosta kahta viikkoa pidempään säilytettävissä tallenteissa on oltava tekstitykset, mutta tämäkään ei olisi päättäväiselle Keiteleelle mikään este. Monessa kunnassa ja kaupungissa on jo päivitetty käytännöt vastaamaan sekä kaikkia käytännöllisiä että kaikkia lainsäädännöllisiä tarpeita, joten opastusta ja vertaistukea on kyllä tarjolla.

Pelkillä tallenteilla päästäisiin jo pitkälle, mutta nykyistä laajempia taustatietoja olisi hyvä saada myös tekstimuotoisena. Näiden kokoamiseksi kunta voisi luoda sähköisen demokratiapalvelun, joka sisältäisi mm.

• päättäjien valokuvat, perustiedot ja esittelytekstit,
• annetut aloitteet, ponsiesitykset, eriävät mielipiteet ja kysymykset kunnanhallitukselle,
• tilastoja äänestyspäätöksistä ja
• kokousten esityslistat, pöytäkirjat sekä niiden liitteet täydellisinä (pl. erikseen salatut)

Tänä päivänä ko. tiedot ovat Keiteleellä joko vaikeita tai täysin mahdottomia löytää ilman erillisiä tietopyyntöjä. Jos asukas ei saa riittävästi helppoa tietoa paikallispolitiikasta, hän ei mitä todennäköisemmin myöskään motivoidu osallistumaan siihen.

Demokratiatietojen kätevä kokoaminen yhden katon alle lisää äänestäjän kuluttajansuojaa ja tekee kuntapolitiikan arkea konkreettisemmaksi. Hyvä esimerkki toimivasta demokratiapalvelusta on Helsinki-kanava, jota tukevat hel.fi-sivujen kattavat tiedot Helsingin kaupunginvaltuutettujen taustoista ja aktiivisuudesta.

Kattavat demokratiatiedot tukevat asukkaiden itsenäistä tiedonhakua, aloitteellisuutta ja yhteydenpitoa päättäjiin. Tämä lisää myös jokaisen yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Ilmaista palvelun ylläpito ei tietenkään olisi, mutta passiivinen kuntapolitiikka voi pahimmillaan maksaa kunnallemme jopa sen itsenäisyyden. Tarvitsemme tässä aloitteessa esitettyä aktiivista ja nykyaikaista otetta päätöksenteon avoimuuteen – Nyt ehkä enemmän kuin koskaan ennen.

 

– Lauri Kaunisaho

%d bloggaajaa tykkää tästä: