Tämä aloite on tehty, jotta seuraavan kunnanjohtajan valinnassa kuunneltaisiin päättäjien lisäksi myös kuntalaisia. Kunnallisen kansanäänestyksen avulla Keitele saisi myös uudenlaista huomiota, sillä tällaista käytäntöä ei ole koskaan ollut muualla.

Suoran demokratian lisäämisessä kuntamme voisi olla uranuurtajana.

Valtuustoaloite / 23.8.2021
Kunnallisista kansanäänestyksistä kunnanjohtajavalinnoissa

Me allekirjoittaneet kunnanvaltuutetut esitämme kunnan hallintosääntöä täsmennettäväksi siltä osin, että se mahdollistaisi kunnalliset kansanäänestykset osana kunnanjohtajien rekrytointiprosesseja.

Vuonna 2015 Kuntaliitto teetätti kyselytutkimuksen, jossa selviteltiin suomalaisten asenteita paikallishallintoon. Kysyttäessä, tulisiko ”tärkeimmistä asioista päätettäessä järjestää kunnallinen kansanäänestys”, vastasi yli puolet suomalaisista (55 %) olevansa väitteen kanssa samaa mieltä.

Edustuksellinen demokratia on arvo itsessään, mutta esimerkiksi alhainen äänestysaktiivisuus äskeisissä kuntavaaleissa antaa eittämättä päättäjille pohdiskeltavaa: Miksi maanlaajuiset adressit ja kansalaisaloitteet houkuttelevat enemmän, kuin suora vaikuttaminen useimpiin, isoihinkin paikallisasioihin?

Elämme aikaa, jossa ihmiset etsivät nimenomaan suoria keinoja vaikuttaa yksittäisiin asiakysymyksiin, ja tähän kyseiseen tarkoitukseen laajemmat kunnalliset kansanäänestykset olisivat varmasti tilauksessa.

Kunnanjohtaja on kuntaorganisaation ylin virkahenkilö. Hänen toimintansa säteilee koko yhteisöön, ja tästä on myös meillä hyviä tapausesimerkkejä. Olisikin tärkeää, että tämä mainittu yhteisö saisi itselleen lisää suoraa sananvaltaa siihen, kenet mainittuun vaikutusvaltaiseen virkaan milloinkin valitaan.

Kunnallinen kansanäänestys olisi luonteeltaan kuntalain mukaisesti vain neuvoa-antava, mutta sen tarkoitus olisikin ensisijaisesti kannustaa johtajaehdokkaita näkymään myös valintaprosessin aikana ja antaa heihin tutustuvien kuntalaisten ilmaista suosikkinsa asiasta lopullisesti päättäville tahoille, eli valtuutetuille. Näin syntyisi päätöksentekoprosessi, jossa jokainen yhteisömme jäsen olisi nykyistä paremmin näissä päätöksissä mukana.

Olisi myös kuntamme kehityksen kannalta otollista, että johtajatoivokkaat hieman ”kilpailisivat” pestistä pitkäjänteisillä visioillaan, sillä niitä kuntamme todella ansaitsee tässä vaikeassa ajassa, isojen muutosten ja taantuvan kehityksen keskellä.

Voimamme tulee yhteisöllisyydestä – Vaalitaan tämän arvon kunnioittamista kädenojennuksella kuntalaisille, ja annetaan heidänkin tutkia ja mittailla kunnanjohtajaehdokkaita. Päätetään seuraavasta kunnanjohtajasta yhdessä.

 

– Lauri Kaunisaho

%d bloggaajaa tykkää tästä: