Toivottavasti sinulla on ollut mukava viikonloppu!

Itselläni on ollut hieman stressaantunut olo. Tulevaan kunnanhallitukseen valmistautuminen on ollut aika hankalaa, sillä edessä on isoja ja vaikeita päätöksiä.

Mihinkäs ne mahtavat sitten liittyä? No, ensimmäisiin valtuustoaloitteisiini. Ne pääsevät käsittelyyn, mutta eivät oikeastaan juuri sellaisella tavalla, johon olisin välttämättä erityisen tyytyväinen. Päätin tällä oheisella postauksella kommentoida käsiteltävää esityslistaa, joka siis on täysin julkinen dokumentti ja saatavilla täältä.

Lyhyesti sanottuna oma mielipiteeni on, että aloitteisiini liittyvät päätösesitykset ovat varsin puutteellisia, kapeasti perusteltuja ja aloitteiden positiiviset ja tulevaisuuden kannalta edulliset tarkoitusperät sivuuttavia. Lähdin kuntapolitiikkaan mm. kehittääkseni poliittista avoimuutta ja fasilitoimaan julkista keskustelua: Siksi nämäkin aloitteet jätin, siksi tässä kommentoin niiden mahdollisia kohtaloita teille kaikille ja siksi myös puolustan niitä maanantaina kunnanhallituspöydässä parhaani mukaan.

Tarkoitus ei ole suututtaa ketään tai herättää pahaa verta, vaan olla mielipiteissäni avoin ja viestinnällinen. Mielestäni kuntalaisilla on oikeus kuulla ajatuksistani, sillä toimin heidän mandaatillaan, enkä tahdo pitää heitä, tämän mandaatin antaneita, varjossa. Julkisia asiakirjoja saanee kommentoida, oli niiden päätöksenteossa sitten mukana tai ei. Monessa kunnassa ollaan jopa totuttu siihen, että keskustellaan paikallispolitiikasta seikkaperäisesti ihan missä vain, varsinkin silloin, kun mistään luottamuksellisesta tai salassapidettävästä ei ole kyse.

Tuollaista julkikeskustelua haluaisin enemmän meillekin. Siispä…

Käyn tässä läpi aloite aloitteelta, miten kunnanhallituksen pohjaesitykset ovat puutteellisia, ja kuinka ne suhteutuvat alkuperäisiin aloiteteksteihini.

Valtuustoaloite kokousten livelähetyksistä ja sähköisestä demokratiapalvelusta

Päätösesitys (esittelijänä kunnanjohtaja Juha-Pekka Rusanen):

”Kunnanhallitus toteaa, että Keiteleen kunnalla ei tällä hetkellä ole resursseja toteuttaa laajamuotoista demokratiapalvelua, valtuuston kokousten livelähetysten toteutusta selvitetään. Keiteleellä on toimintamalleja ja käytäntöjä, joilla kuntalaisten osallisuutta vahvistetaan ja kehitetään, esim. kuntalaiskyselyt ja -tilaisuudet, hyvinvointirukkanen, Keiteleen yhdistystentalo -hanke sekä muita osallisuutta tukevia hankkeita seudullisesti ja maakunnallisesti.”

Noh, mitäpä tuohon sanoisi. Jo ensimmäinen lause on nähdäkseni nollaperustelu hylkäämiselle: Mitä resursseja kunnalla ei siis muka ole, ja mihin arvioon tämä väite tarkalleen ottaen perustetaan? Puuttuuko meiltä rahaa, aikaa, henkilöstöä vai osaamista? Kahta tai kolmea noista? Jotain muuta? Kytkisin tämän aloitteen käsittelyn tuohon kohta tässäkin julkaisussa mainittavaan nettisivualoitteeseen, joka on käsittelyjärjestyksessä kolmantena, ja josta on jopa jotain konkreettista hinta-arviota olemassa.

En minä aloitteessani kuuta taivaalta pyytänyt. Demokratiapalvelun mahdollisista sisällöistä kerroin näin:

[Palvelun tulisi sisältää:]

• päättäjien valokuvat, perustiedot ja esittelytekstit,
• annetut aloitteet, ponsiesitykset, eriävät mielipiteet ja kysymykset kunnanhallitukselle,
• tilastoja äänestyspäätöksistä ja
• kokousten esityslistat, pöytäkirjat sekä niiden liitteet täydellisinä (pl. erikseen salatut).

Kääntäisin asian näin päin: Mitä haittaa siitä olisi, että kuntalaiset saisivat nuo tiedot helposti netistä? Kuka siitä kärsisi? Totesin aloitteessani, että ”jos asukas ei saa riittävästi helppoa tietoa paikallispolitiikasta, hän ei mitä todennäköisemmin myöskään motivoidu osallistumaan siihen.” Tämä on pointti, joka sivuutetaan päätösesityksessä totaalisesti kaunistelevalla toteamuksella ”Keiteleellä on toimintamalleja ja käytäntöjä, joilla kuntalaisten osallisuutta vahvistetaan ja kehitetään, esim. kuntalaiskyselyt ja -tilaisuudet, hyvinvointirukkanen, Keiteleen yhdistystentalo -hanke sekä muita osallisuutta tukevia hankkeita seudullisesti ja maakunnallisesti.”

Vastaisin tuohon toteamukseen, että ”so what?” Se, että jotain on jo tehty, ei tarkoita, että on tehty vielä tarpeeksi. Totesin aloitteessani, että paikallispolitiikastamme on vaikeaa, välillä jopa mahdotonta, saada riittäviä tietoja, mutta siihen surulliseen faktaan ei ilmeisesti haluta tarttua nyt laisinkaan. Demokratiapalvelu olisi kätevä työkalu, jolla saataisiin kuitattua monta kärpästä yhdellä iskulla.

Resurssipula ei voi olla hylkyperuste, jos täällä ei edes tehdä kokonaisarviointia palvelun kustannuksista ja positiivisista vaikutuksista poliittiselle avoimuudelle, joka on eittämättä heikolla tolalla kunnassamme, kun aloitteeni maalaamaa visiota peilaa nykytilanteeseen. Muuta väittävä ja tähän hetkeen tyytyväinen päättäjä jättää kuntalaiset mieluummin pimentoon, mikä on epäreilun lisäksi osallisuudelle vahingollista.

Valtuustoaloite kunnallisista kansanäänestyksistä kunnanjohtajavalinnoissa

Päätösesitys (esittelijänä kunnanjohtaja Juha-Pekka Rusanen):

”Kunnanhallitus toteaa, että hallintosääntöä ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa aloitteessa esitetyllä tavalla, koska menettelyssä viranhaltijan valintaprosessi tulisi pitkittyneeksi ja monimutkaiseksi.”

Lyhyt päätösesitys, lyhyt kommentti: Mikä olisi tarkoituksenmukaisempi väline kuntalaisten kuuntelemiseen kunnanjohtajavalinnoissa? Periaatteessahan mitä tahansa lisäystä nykyprosessiin voidaan kutsua ”pitkittäväksi ja monimutkaistavaksi”, kun olemme tottuneet näihin vanhoihin kaavoihin.

Tiesin jo lähtötilanteessa, että tämä aloite olisi kaukaa haettu, mutta olen toiveikas, että siitä heräävä keskustelu voi tuoda edes jonkin konkreettisen idean kuntalaisten mukaantuomiseksi. Pääasia kuitenkin on, ettemme kangistuisi vain edustukselliseen demokratiaan, vaan toisimme johtajaehdokkaita asukkaiden keskuuteen jo valintaprosessissa – Niiden samojen asukkaiden keskuuteen, joiden arkeen liittyviä päätöksiä syystalvella kruunattava kunnanjohtaja sitten työkseen tekee.

Valtuustoaloite Keiteleen kunnan verkkosivujen ja brändi-ilmeen uudistamisesta

Päätösesitys (esittelijänä kunnanjohtaja Juha-Pekka Rusanen):

”Kunnanhallitus päättää, että aloitteen johdosta ei tässä vaiheessa ryhdytä toimenpiteisiin. Tilannetta tarkastellaan hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisen jälkeen.”

Tämän päätösesityksen sisältöpuolesta on kyllä annettava tunnustusta, sillä taustavalmistelijana toiminut hallintojohtaja Airi Kinnunen on tehnyt kotiläksynsä erinomaisesti! Taustatekstissä tuodaan esille kattavasti verkkosivujen saavutettavuuspuutteita ja annetaan jopa arviot sekä saavutettavuusongelmien korjaamisesta (3 520 euroa) että sivujen kokonaisuudistuksesta (max. 16 000 euroa).

Näin ollen on melko nurinkurista, että kunnanjohtaja onkin päättänyt esittää, että aloite laitetaan pölyyntymään lähes puoleksitoista vuodeksi – Sehän on ihan riittävän pitkä aika unohtaa vaikka koko asia. Ei hyvä, sillä pelkästään noiden jo tiedostettujen saavutettavuusongelmien jättäminen levälleen on julkiselta palveluntarjoajalta vastuutonta.

Taustatiedoissa todetaan, että ”verkkoviestinnässä tavoitteemme on, että viestintä on selkeäsanaista ja -muotoista, tiivistä, palvelevaa ja tieto on löydettävissä. (Viestintäohje, KH 24.6.2019 § 116)” Jos nettisivut on tökeröt ja saavutettavuusstandardejakin valikoivasti toteuttavat, eikä niiden kokonaisuutta voi tiivistää ∼260 sivua pienempään rakenteeseen, niin ei, verkkoviestintä ei toteuta kunnassamme edes sen oman viestintäohjeensa tavoitteita.

Tässä vaiheessa voisi melkein kysyä, miksi ylipäätään välittää koko viestintäohjeesta, jos sitä ei tarvitse edes noudattaa kunnan tärkeimmässä internetpalvelussa? Oletan, että tuo sivujen kokonaisuudistus sisältäisi kaikessa max. 16 000 euron kauneudessaan automaattisesti saavutettavuusdirektiivien mukaisen kokonaisuuden, joka olisi sekä visuaalisesti modernimpi että monia lisäominaisuuksia mahdollistava (ml. aiemmin mainittu demokratiapalvelu). Saisimme tällä panostuksella siis maaliin molemmat kunnan verkkotoimintaan liittyvät aloitteeni, ja myös noiden saavutettavuusongelmien korjaamisen! Mielestäni se olisi enemmänkin kuin järkevää.

Pienipä vain olisi hinta siitä, että saataisiin kerralla selkeämuotoisempaa, tiiviimpää, palvelevampaa ja saavutettavampaa verkkomateriaalia kaikille tarjottavaksi. Vielä vertailupohjaksi: Kuluvan vuoden talousarviossa tilikauden ylijäämäksi laskettiin 862 578 euroa. Jos verkkosivu-uudistus olisi ajoitettu tälle vuodelle, se olisi rokottanut PAHIMMILLAAN voitoistamme kauheat 1,85 prosenttia.

Seuraavan vuoden talouskuvioitahan haudotaan jo pian. Rahasta nuo nettisivu- ja brändi-ilmeuudistukset eivät ole selvästikään kiinni, ja tuskinpa demokratiapalvelunkaan kytkeminen tuohon ajaisi kuntaamme konkurssiin. Moraaliseen konkurssiin meidät toki ajaa sellainen toiminta, joka ei raikasta kunnan imagoa tai tuo sen toimintaa selkeämmin, avoimemmin ja saavutettavammin kuntalaisen saataville.

Pääongelmani on, että jokainen noista kolmesta aloitteesta on siis menossa tavalla tai toisella paperisilppuriin. Paras kirjaus on tuo kokousten livestriimauksiin liittyvä ”valtuuston kokousten livelähetysten toteutusta selvitetään”, joka nyt ei sekään lupaa vielä mitään konkreettista.

On ikävää, että kun valtuustokautta aloiteltiin, niin puheissa korostui yhteistyö, uusien avausten tarve ja toivo tulevaisuuteen, mutta nyt kun kausi on lähtenyt liikkeelle ja aloitteita alkaa olla pöydällä, niin niitä ollaankin heti heittämässä jorpakkoon yksi toisensa perään ihan tuosta noin vain.

Mitä Keitele-henkeä se sellainen on? Miten kunnianhimottomuus ja matalimman riman politiikan jatkaminen kehittää kuntaamme yhtään mihinkään? Toivon hartaasti, että maanantaipöydän ääressä istuvilta kollegoiltani löytyy tahtoa lähettää ainakin noita verkkoviestintään liittyviä aloitteitani takaisin valmisteluun. Niissä on liikaa potentiaalia hukattavaksi, ja luulenpa, että moni aloitteita läpilukenut on samaa mieltä, kun niiden visioita vertaa nykyhetkeen.

Selvää on se, ettei tällaisilla päätösesityksillä valeta lupaavaa kuvaa valtuustokauden jatkoasetelmista. Unelmieni kunta on sellainen, jossa päätökset ovat kattavasti ja tyhjentävästi perusteltuja, hyvistä aloitteista tehdään perinpohjaiset arviot eikä niitä todellakaan haudata kertakäsittelyillä. Toivotaan nyt kuitenkin parasta, yritän tsempata itseäni kokousiltaa varten.

Sillä kuntalaiset. He ansaitsevat, että nämä aloitteet edistyvät, koska ne on tehty heidän parhaaksi. Ainainen nykytilaan tyytyminen on takapajuista politiikkaa. Ei tyydytä siihen, eihän?

Lauri Kaunisaho

opiskelija, kunnanvaltuutettu ja kunnanvaltuuston II. vpj. (vihr.)

%d bloggaajaa tykkää tästä: