Artikkelia päivitetty viimeksi: 1.11.2021

Tämä aloite tehtiin Keiteleen läpileikkaavan ilmasto- ja lähiluontopolitiikan starttaamiseksi. Aloitteen jätön alla käytiin monipuolisia keskusteluja eri valtuustoryhmien kanssa, ja ilokseni käytännössä kaikki tiedostivat kehitystarpeet.

Valtuustoaloite / 1.11.2021
Ilmaston ja lähiluonnon parhaaksi

Me allekirjoittaneet kunnanvaltuutetut esitämme, että Keiteleen kunnassa ryhdyttäisiin pikaisesti toimenpiteisiin sekä ilmastopäästöjen vähentämiseksi että monimuotoisemman lähiluonnon turvaamiseksi.

Suomen kuntasektorilla on laajat valtuudet toimia ilmasto- ja luontoarvojen puolesta alueellisella tasolla. Tästä on meillä myös monia malliesimerkkejä, kuten Lahti – EU-komissionkin palkitsema European Green Capital.

Valitettavasti Keiteleellä näitä valtuuksia ei ole kuitenkaan vielä käytetty tavalla, joka olisi riittävän kunnianhimoinen, toiminnallisesti läpileikkaava tai asukkaille viestinnällisesti selkeä.

Toimiakin on jo tehty, mutta uusia pitäisi saada. Luontomme ei odota.

Ilmastonmuutos ja luontokato ovat aikamme suurimpia globaaleja riskejä. Erityisesti nuorempi sukupolvi kantaa laajaa huolta näistä ilmiöistä, ja siksi niihin tarttuminen myös paikallistasolla olisi iso kädenojennus jokaiselle ilmastoahdistusta potevalle koululaiselle. Tahdomme viestiä, että kuulemme huolen. Ympäristöstään selkeästi välittävä kunta on houkutteleva kaikille ja vastuullinen esimerkki ulospäin.

Esitämmekin, että:

  • Keitele liittyisi kuntien kansallisen ilmastoyhteistyön Hinku-verkostoon,
  • kunnan omistamat arvokkaat luontoalueet kartoitettaisiin, ja tältä pohjalta perustettaisiin uusia suojelualueita sopiviin paikkoihin, sekä että
  • kuntastrategiaa ryhdyttäisiin päivittämään ympäristötyöryhmän ja asiantuntijakonsultaation voimin niin, että se huomioisi ilmasto- ja luontoasiat kattavasti myös tavoitetasolla. Ko. ryhmä toimisi myös tavoitteiden seurantaelimenä.

Nämä toimet olisivat vankka pohja monille arjen konkreettisille päätöksille, joilla olisi myös potentiaalia toimia elinvoimaa ja yrittäjyyttä vahvistavina tekijöinä yhteisöllemme. Tällä hetkellä olemme osin sivussa tältä valtavalta politiikkasektorilta, joka on planeettamme tulevaisuuden kohtalonkysymyksiä.

Juuri hyväksymämme alueellinen Ylä-Savon ilmasto-ohjelma antaa meille hyvät eväät kaiken tämän työn aloittamiselle. On aika toimia, sillä tunnistamme sekä ilmastokriisin että luontokadon vakavuuden ilmiöinä. Pyrimme tällä aloitteella edistämään keiteleläistä panostusta niiden ratkaisemiseksi. Olemme osa maailmanyhteisöä, ja haluamme näyttää sen määrätietoisella toiminnallamme.

 

– Lauri Kaunisaho

%d bloggaajaa tykkää tästä: