Sekä Keiteleen taajamassa että haja-asutusalueilla on vaivaa puuttuvista ja huonokuntoisista opasteista. Ongelman korjaamiseksi tein valtuustoaloitteen aiheesta yhteistyössä Keskustan valtuustoryhmän kanssa, ja mukaan yhtyi ilokseni reilu enemmistö valtuutetuista yli puoluerajojen!

Valtuustoaloite / 21.2.2022
Liikennemerkkien, kadunnimikylttien sekä kuntainfotaulun kunto ja kehittäminen

Me allekirjoittaneet kunnanvaltuutetut esitämme, että Keiteleen kunnassa tehtäisiin kadunnimikylteille, liikennemerkeille sekä Lossisaaren kuntainfotaululle kuntokartoitus, jonka pohjalta lisättäisiin vuoden 2023 talousarvioon tarvittavat määrärahat puuttuvia ja huonokuntoisia kylttejä sekä merkkejä varten.

Olemme huolissamme Keiteleen taajama-alueella olevien kadunnimikylttien ja liikennemerkkien huonokuntoisuudesta. Myös tiehallinnon vastuualueeseen kuuluvissa opasteissa on liikenneturvallisuutta heikentäviä puutteita, etenkin teollisuusalueen liepeillä.

Liikennemerkkien, kadunnimikylttien sekä infotaulujen tulee olla hyväkuntoisia, informatiivisia ja liikenneturvallisuutta edistäviä. Niiden ulkonäöllä ja ylläpidolla on myös suuri merkitys imagomme ja kuntakuvamme rakentumiselle. Epäkohtiin on puututtava, ja siksi niiden laajuus onkin ensin selvitettävä, jotta määrärahojen varaamisessa voidaan onnistua mahdollisimman hyvin.

Samalla kun uudistustyötä tehdään, toivomme myös selvitystä kadunnimikylttien ulkoasun kehittämisestä uniikimmaksi – Esimerkiksi kunnan logoa tai vaakunaa hyödyntäen. Massasta erottuva kadunnimikyltti korostaa paikallisidentiteettiä ja luo mieleenpainuvamman vaikutelman katsojalle, oli hän sitten asukas taikka turisti.

Tarkoituksenmukainen opastearsenaali on viihtyvyysseikkojen lisäksi myös keskeinen kysymys liikenneturvallisuudelle. Erityisesti teollisuusalueen liittymissä on ilmennyt puutteita opastekylttien ja liikennemerkkien osilta, mikä on jo nyt aiheuttanut vaaratilanteita raskaan liikenteen kanssa.

Oman vastuunhoidon lisäksi kunnalla tulee olla aktiivinen ote myös ns. valtion tiehallinnolle kuuluvien opasteiden suhteen. Ely-keskuksen kanssa on käytävä rakentavaa vuoropuhelua. Parhaillaan päivitettävän Itä-Suomen liikenneturvallisuusstrategian yhteydessä havaittuihin puutteisiin olisi mitä luontevinta puuttua.

 

– Lauri Kaunisaho

%d bloggaajaa tykkää tästä: