Tämä aloite nitoutuu tärkeimpiin kehityskärkiini Keiteleen kuntapolitiikassa: Osallisuuden lisäämiseen. Allekirjoittajiksi yhtyi muutamia muitakin valtuutettuja parista muusta ryhmästä.

Aloitteessa esitetty osallistuva budjetointi olisi keino tuoda uusia kuntalaisideoita suoraan Keiteleen kunnan taloussuunnitteluun ja -toteutukseen. Mainittu Rauman esimerkki havainnollistuu tästä uutisesta. Vastaavaa toimintaa ei ole kunnassamme ennen kokeiltu. Uskoisin, että keiteleläisillä olisi paljonkin ajatuksia siihen, mihin kunnassamme tulisi taloudellisesti panostaa.

Valtuustoaloite / 20.6.2022
Osallistuvan budjetoinnin kokeilusta

Me allekirjoittaneet kunnanvaltuutetut esitämme, että Keiteleen kunnassa suoritettaisiin ensi vuonna kokeilu osallistuvasta budjetoinnista. Toivomme kunnalta talousarviovarausta kokeilun toteuttamiseksi.

Kuntalain mukaan jokaisen kunnan perustehtävä on asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen. Yhteenkuuluvuuden tunne ja kokemus siitä, että omalla mielipiteellä on vaikutusta – Nämä asiat ovat keskeisiä hyvinvoinnin rakentajia.

Osallistuva budjetointi on kattotermi kaikenlaisille tavoille ottaa asukkaita mukaan kuntatalouden suunnitteluun ja siihen liittyvään päätöksentekoon. Yleinen tapa toteuttaa OSBU:a on korvamerkitä kunnan talousarviosta vuosittain tietty könttäsumma, jonka kuluttamiseksi kerätään kuntalaisideoita. Näistä ideoista kuntalaiset äänestävät, tyypillisesti sähköisesti, ja voittajaehdotus tai -ehdotukset etenevät tästä lopulliseen toteutukseen.

Yhä useampi kunta ja kaupunki käyttää osallistuvaa budjetointia, ja osalla toiminta on vakinaistunut kokeiluvuosien jälkeen. Kiinnostus usein vain kasvaa syödessä: Esimerkiksi Raumalla osallistumisinto OSBU-toimintaan tuplaantui tänä vuonna, kun kuntalaiset pääsivät äänestämään budjettikohteista nyt toista vuotta. Toteutuviin voittajaehdotuksiin lukeutui tekemistä monille ikäryhmille: Lapsille Maltti ja Valtti -show’ta ja temppurataa, nuorille ulkoilmaelokuvaa, Kaakkuripuiston ulkoilijoille uusia kuntoilulaitteita ja aikuisille kehitysvammaisille hienot teemajuhlat. Rauman esimerkki osoittaa oivallisesti, kuinka OSBU:n avulla voidaan luoda ikimuistoisia elämyksiä ja tarpeellisia parannuksia asukkaiden jokapäiväiseen ympäristöön.

Kuten äskettäin hyväksytystä tilinpäätöksestä luimme, ovat kuntamme talousnäkymät nyt joitakin edellisvuosia kirkkaammat. Lisääntynyttä pelivaraa olisi hyvä hyödyntää tavoilla, jotka palvelevat mahdollisimman monia kuntalaisia ja loisivat myös uusia, positiivisia kokemuksia kuntamme toiminnasta. Osallistuva budjetointi on mitä mahtavin tapa ottaa asukkaita mukaan päätöksentekoon ja antaa heille suoria ja konkreettisia keinoja kehittää asuinympäristöään.

Esitämmekin, että Keiteleellä varattaisiin ensi vuodelle sopiva määräraha osallistuvan budjetoinnin kokeilun toteuttamiseksi. Toivomme, että määrärahan suuruuden määrittelyssä käytettäisiin verrokkeina kooltaan Keiteleeseen nähden vertailukelpoisia OSBU-kuntia. Lisäksi toivomme, että kokeilun mahdollisesti toteutuessa siitä kerättäisiin palautekierros, jonka avulla tehtäisiin ratkaisuja osallistuvan budjetoinnin tulevaisuudesta Keiteleellä.

 

– Lauri Kaunisaho

%d bloggaajaa tykkää tästä: