Tervehdys kaikille!

Tänään on vastassamme taas yksi kunnanhallituksen kokous Keiteleellä. Aion olla kokouksessa läsnä – Varusmiespalveluksen kiireiden keskelläkin! Mikäs listassa mietityttää? Noh…

Torstai-iltana minulla meni taas mehut vähän väärään kurkkuun, kun lukaisin listasta taannoisen ehkäisyaloitteeni kohtalon. Perusturvalautakunta oli lausunut siitä pitkällisesti, mutta mielestäni vähän asian vierestä. Kunnanhallitukselle esitetään asian loppuun saattamista tuolla (minusta puutteellisella) lautakunnan lausunnolla. Voit lukea sekä perusturvan lausunnon että kunnanhallituksen esityksen täältä.

Tuossa lausunnossa mainitaan erikseen ja aivan oikein monta asiaa: Seksuaaliterveyden edistämiseen liittyvät lait, soteliikelaitos Kysterin olemassaolevat käytännöt sekä hallituksen alueellinen kokeilu maksuttomasta ehkäisystä. Ongelmahan on se, että Keitele, Pohjois-Savon hyvinvointialueen osana, ei ole mukana tuossa kyseenomaisessa kokeilussa.

Valmisteluteksti on perusteellinen ja siitä voi kiittää viranhaltijoita. Poliittiset päättäjät eivät kuitenkaan ole äkänneet, ettei missään vaiheessa asian käsittelyä otettu kantaa aloitteeni perimmäiseen kysymykseen: Siihen, pitäisikö ”Keiteleen kunnan tarjota sekä lyhyt- että pitkävaikutteisia ehkäisyvälineitä alle 30-vuotiaille kuntalaisille maksutta.”

Se asia oli aloitteen pihvi.

Byrokratialla ja linjanvedolla on vissi ero. Mennään siis tekstianalyysin puolelle.

Mainitsin alkuperäisessä aloitteessani mm. verrokkikunnat, joissa on tehty itsenäistä ehkäisypolitiikkaa kuntayhtymälinjauksista huolimatta.

Lausunnossa sanotaan näin: ”Kysteri-liikelaitos on linjannut maksuttomasta ehkäisystä niin, että kaikki Kysteri-kuntien alle 20-vuotiaat asiakkaat saavat ensimmäisen kerran hakiessaan ehkäisypillerit tietyillä valmisteilla maksuttomana puoli vuotta. Sen jälkeen asiakkaat hankkivat pillerit reseptillä apteekista. Muita ehkäisymenetelmiä ei kustanneta.”

Kuulostaa joltakin, muttei riittävältä. Kysterin linjaus jättää esimerkiksi miespuoliset asiakkaat kokonaan huomiotta. E-pillerit eivät myöskään sovi terveydellisesti kaikille, joille niitä tyypillisesti tarjotaan. Ilman mitään kummempaa kommenttia, katson perusturvalautakunnan kannaksi sen, että tuo linjaus on OK. Minusta se ei riitä – Se on kaukana aloitteeni perustellusta esityksestä. Miksei Keitele voisi pyrkiä Kysteriä parempaan? Mahdollisuus siihen on olemassa.

Ja tiedän, mitä jotkut ajattelevat – Ei siis vedetä esille sitä soteuudistuskorttia!

Aloitteessa suosittelin myös yhteistyökuvioita Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa. Kunnan kannattaa olla tarkkana, sillä kun vastuu pääpalveluista menee muualle, tulee Keiteleen kehittää täydentäviä terveyspalveluita etenkin silloin, kun se on perusteltua ja kustannustehokasta. Yhteistyö voisi olla hyvä tapa jakaa vastuuta ja luoda vaikuttavuutta. Maksuton ehkäisy olisi tutkimustiedon nojalla erinomainen aihe tällaiselle projektille.

Hallituksen kokeilu maksuttomasta ehkäisystä on osin turha huomio lausunnossa. Keitele ei ole kokeilussa mukana. Törmäämme tässä pointissa myös yhteen keskeiseen dilemmaan: Jos kokeilu jää pelkäksi kokeiluksi, olemme taas vain itsemme taikka hyvinvointialueemme armoilla. Mitäs sitten, uusi valtuustoaloite samasta aiheesta? Perusturvalautakunnalla olisi ollut tuhannen taalan paikka lausua vaikka niin, että ”aloitteen vaatimuksiin palataan, mikäli mainitusta kokeilusta ei seuraa valtakunnallista käytäntöä.”

Mielestäni olisi kohtuullista, että kunnanhallitus pohtisi asiaa vielä uudelleen ja äänestäisi sen uudelleenkäsittelystä. Tarvitsemme nuorisopositiivista politiikkaa eniten juuri nyt, kun nuorten hyvinvointi on terveyspalvelu-uudistuksen ristipaineessa ja pohdinnat kohdistuvat pikkukunnan päättäjiin, jotka eivät tunnu riittävällä tavalla huomioivan nuorimpia asukkaitaan. Näillä puheilla aloite jää tähän.

Kunnassa tarvitaan jokin linja asiaan. Jos rahaa maksuttomaan ehkäisyyn ei löydy, sen voi sanoa ääneen. Jos aloitteelle ei ole poliittista kannatusta, senkin voi sanoa ääneen. Jos nuorten edut eivät kiinnosta kaikkia riittävällä tavalla, senkin voi sanoa ääneen.

Jos mitään ei tehdä, jää aloitteen käsittely melkoisen epävastauksen tasolle. Demokraattisessa järjestelmässä aloitejärjestelmän uskottavuus on koetuksella, mikäli aloitteiden vastaukset eivät koske alkuperäisiä päävaatimuksia taikka sisällä todellisia toimenpide-ehdotuksia. Muistan sen taannoisen Keiteleen perussuomalaisen valtuustoryhmän aloitteen, jossa vaadittiin taksipalveluseteliä Pielaveden vuodeosastolla vieraileville potilaiden omaisille. Vastaus aloitteeseen oli pelkkä pitkällinen selostus palvelusetelimallin toiminnasta yleisellä tasolla. Vuoden päästä aloitteen jättämisestä. Että sil’ viisiin.

Mikäli valtuutettujen aloitteisiin ei vastata riittävällä tarkkuudella ja keskustelevammalla perustelutyylillä, on keiteleläinen kansanvalta vaikeuksissa ja kuntamme kehittäminen monella tapaa jäissä. En kuitenkaan syytä viranhaltijoita asiasta – Heillä on kyllä kädet täynnä ja paljon paineita monenlaisista vastuista. Jos ja kun virkatyövoimaa tarvitaan lisää, on se otettava huomioon jo seuraavan vuoden talousarviossa.

Palatakseni itse aiheeseen: Toivoisin kovasti, että kunnanhallituksesta löytyisi kannatusta maksuttomalle ehkäisylle. Itse aion liputtaa tämän asian puolesta edelleen. Miksi?

Koska se on oikein.

Lauri Kaunisaho

varusmies, kunnanvaltuutettu ja kunnanvaltuuston II. vpj. (vihr.)

%d bloggaajaa tykkää tästä: