Tämän aloitteen tarkoitus on tukea kuntalaisten osallisuutta. Nuorisovaltuusto sekä vanhus- ja vammaisneuvosto ansaitsisivat Keiteleelläkin hallintosääntöön kirjatun oikeuden käyttää läsnäolo- ja puheoikeuksiaan muissakin päättävissä kokouksissa, kuin valtuuston sellaisissa.

Tällainen toimintamalli antaisi äänen nykyistä useammalle kuntalaiselle. Demokratiaan kuuluu keskusteleminen sekä erilaisten ihmisten päästäminen päättäviin pöytiin.

Siksi tein tämän kyseisen aloitteen, plain and simple.

Aloitetta tuki myös valtuutettu Eeva Räty (vas.).

Valtuustoaloite / 3.10.2022
Vaikuttamistoimielimille lisää vaikuttamisen paikkoja

Me allekirjoittaneet kunnanvaltuutetut esitämme, että Keiteleen kunnassa myönnettäisiin sekä nuorisovaltuustolle että vanhus- ja vammaisneuvostolle läsnäolo- ja puheoikeudet kunnanhallituksen, sivistyslautakunnan sekä perusturvalautakunnan kokouksiin.

Jokainen törmää arjessaan asioihin, jotka harmittavat – Asioihin, joihin haluaisi parannusta. Moni sellainen asia on kunnallisen päätöksenteon piirissä.

Yksi kunnallinen osallisuuden kanava on vaikuttamistoimielin – Nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto taikka vammaisneuvosto. Keiteleellä nuo kaksi jälkimmäistä toimii yhtenä kokonaisuutena. Nykyinen kuntalakimme turvaa päättäjille laajat valtuudet kehittää kuntalaisten osallisuutta muun muassa näiden vaikuttamistoimielinten kautta.
Kuntalaki varaa myös mahdollisuuden laajentaa näiden toimielinten oikeuksia – Siis esimerkiksi läsnäolo- ja puheoikeuksia. Isoissa pöydissä istuminen on iso ja arvokas asia.

Keiteleellä kyseiset toimielimet ovat nyt oikeutettuja käyttämään läsnäolo- ja puheoikeuksiaan vain valtuuston kokouksissa. Muissa toimielimissä läsnäolo- ja puheoikeus voi perustua kutsuun, mutta esimerkiksi tämän vuoden osalta ei liiemmin sivistys- kuin perusturvalautakunnankaan pöytäkirjoista löydy merkintää ulkopuolisten edustajien läsnäoloista. Kokouspöytäkirjoja oli kunnan sivuilla kymmenen, joten siihen nähden otos on kuluvan vuoden osalta harmillinen – Elämmehän jo lokakuuta. Kehitettävää siis löytyy.

Olemme sitä mieltä, että päättäjien ja virkakunnan on otettava vieläkin aktiivisempi ote vaikuttamistoimielinten potentiaalin hyödyntämiseen. Läsnäolo- ja puheoikeuksien laajentaminen voisi motivoida kuntamme nuorisovaltuustoa sekä vanhus- ja vammaisneuvostoa oppimaan uutta ajankohtaisista asioista. Se olisi jo merkittävä askel.

Kunnan kehittäminenhän on muutakin, kuin aloitteiden tekemistä taikka kirjeiden kirjoittamista: Päättävissä pöydissä istumalla voit antaa konkreettisen äänen sellaisellekin ihmiselle, jolla sitä ei muuten olisi.

Hallintosääntö on kuiva kirjanen, mutta sillä jaetaan ja määritellään vaikuttamisen paikkoja. Osallisuuden uudelleenmäärittely pitää demokratian eläväisenä. Siksi kannatamme tätä aloitetta.

 

– Lauri Kaunisaho

%d bloggaajaa tykkää tästä: